Koncepce podpory sportu a pohybu občanů města Kadaně

Strategický dokument koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů města Kadaně stanovuje priority sportu ve městě, včetně zajištění trvale udržitelného rozvoje sportu.

Osmnáctitisícové město Kadaň dlouhodobě vytváří kvalitní podmínky pro sportovní vyžití obyvatel města a jeho okolí. Patří tak k městům, kde se velké procento občanů účastní různých sportovních aktivit. Město si plně uvědomuje nutnost podpory sportu a proto byla nastavena dlouhodobá pravidla pro zajištění sportu občanů od nejmenších dětí po nejstarší seniory. Sportovní činnosti podporuje jak finančně, tak záštitou nad jednotlivými pořádajícími akcemi ve městě a okolí.

Podpora sportu ve městě vychází ze strategických dokumentů rozvoje města Kadaně. Legislativně je podpora sportu na obcích zakotvena v zákoně č.115/2001 Sb. o podpoře sportu.